Welkom

Poland & Wagenaars is vanuit een ondernemende houding betrokken bij vastgoedprojecten. Het kan hierbij zowel gaan om eigen planinitiatieven, zowel als projecten in samenwerking met derden.

Ruime ervaring, zakelijkheid en nuchterheid staan voorop bij de ontwikkeling van plannen en marktconforme producten. Deze no-nonsense mentaliteit heeft zich bewezen op het gebied van complexe gebiedsontwikkelingen, woningbouw, bedrijfs(huis)vestiging en landschapsontwikkeling.

De combinatie van planologie, planontwikkeling, (regionale)kennis en een landelijk netwerk maakt ons tot een sterke en efficiŽnte partner.

Bij onze activiteiten steunen we op drie pijlers:
- Kennis

Integrale kennis op het gebied van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, vastgoedontwikkeling, beleggingen en aan- en verkoop van onroerend goed.

- Samenwerking

CoŲrdinatie van afzonderlijke disciplines om het gehele ontwikkelingsproces voortvarend te laten lopen.

- Communicatie

Luisteren en belangen afwegen met een duidelijke vertaling naar haalbaarheid, kosten, opbrengsten en cashflow.