Welkom

Poland & Wagenaars is vanuit een ondernemende houding betrokken bij vastgoedprojecten. Het kan hierbij zowel gaan om eigen planinitiatieven, zowel als projecten in samenwerking met derden.

Ruime ervaring, zakelijkheid en nuchterheid staan voorop bij de ontwikkeling van plannen en marktconforme producten. Deze no-nonsense mentaliteit heeft zich bewezen op het gebied van complexe gebiedsontwikkelingen, woningbouw, bedrijfs(huis)vestiging en landschapsontwikkeling.

De combinatie van planologie, planontwikkeling, (regionale)kennis en een landelijk netwerk maakt ons tot een sterke en efficiƫnte partner.

Bij onze activiteiten steunen we op drie pijlers: